SƏTƏM üzrə koordinator

SƏTƏM üzrə koordinator
 • SƏTƏM bölməsi
 • STP MMC
 • Elanın yerləşdirmə tarixi: 2023-11-24
Namizədə olan tələblər:
 • Sahə üzrə ən azı 8 il iş təcrübəsinə malik olmalı
 • SƏTƏM sahəsində təlim metodologiyasına dair bilikləri
 • Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi (Əmək Məcəlləsi, SƏTƏM sahəsində Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi Qərarlar, Təlimatlar, digər normativlər və standartlar, habelə SƏTƏM sahəsində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr)
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 tələblərinə uyğun Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühitin qorunmasını təmin olunması ilə bağlı lazımı biliklərə malik olmaq
 • Microsoft Office proqramlarını peşəkar istifadəçi səviyyəsində bilməli
 • Yüksək səviyyədə təqdimat hazırlama qabiliyyəti
 • Yüksək ünsiyyət, təlim keçmək bacarığı, detallara qarşı diqqətlilik kimi keyfiyyətlərə malik olmalıdır

Ümumi vəzifə öhdəlikləri:
 • Müəssisədə Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühit ilə bağlı işlərin təşkili, əlaqələndirilməsi və planlaşdırılması, ƏM və TT-nin vəziyyətinə, qeydiyyatına, təhlilinə nəzarətin təşkili üzrə tədbirlər planını hazırlamaq
 • Müəssisənin bölmə rəhbərləri və mütəxəssislərlə əlaqəli şəkildə müəssisədə əmək şəraitinin və əməyin mühafizəsinin daha da yaxşılaşdırılması üzrə illik tədbirlər planını hazırlamaq və təsdiq olunması üçün rəhbərliyə təqdim etmək
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələrin qeydiyyatını aparmaq, ƏM və TT üzrə müəyyən olunmuş formada hesabatları hazırlamaq
 • Daxili prosedurların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək və onların effektiv olmasını yoxlamaq
 • İstehsalat xəsarətlərinin və ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə müəssisə rəhbərliyinin keçirəcəyi iclasların materialları hazırlamaq
 • Müəssisədə əməyin mühafizəsi üzrə planların, prosedurların hazırlanmasında iştirak etmək
 • Yeni işə daxil olan işçilərlə ƏM və TT üzrə giriş təlimatlarını keçirtmək, struktur bölmələr tərəfindən əməyin mühafizəsi üzrə ilkin,təkrar və s. təlimatların vaxtında keçirilməsinə nəzarət etmək
 • Əməyin mühafizəsi üzrə peşə təlimatlarının, habelə təlimat metodikalarının hazırlanmasına köməklik göstərmək
 • Müəssisədə əməyin mühafizəsi üzrə risklərini qiymətləndirmək və monitorinq işlərini təşkil etmək və aparmaq
 • Təhlükəsizlik texnikası, yanğın və elektrik təhlükəsizliyi, istehsalat sanitariyası və ətraf mühitin qorunması üzrə məsləhətlər vermək
 • Təhlükə potensiallı obyektlərin və avadanlıqlarının, habelə təhlükəsizlik və nəzarət cihazlarının istismarı zamanı texniki sənədləşdirilməsinin düzgün aparılmasına nəzarət etmək
 • Bədbəxt hadisələrin və qəzalərın nəticələrinin yekunları üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək

Namizədə olan əlavə tələblər:

Yoxdur