Mühəndis (texniki işlər üzrə)

Mühəndis (texniki işlər üzrə)
  • Qaynaq Quraşdırma zavodu
  • STP METAL STRUCTURES
  • Elanın yerləşdirmə tarixi: 2023-09-18
Namizədə olan tələblər:
  • Təhsil: Ali texniki təhsil; Proqramm bilikləri: Microsoft Office, Autocad, İnventor və ya Solid ; Müvafiq sahədə ən azı 3-5 il təcrübə;

Ümumi vəzifə öhdəlikləri:
  • Layihərin icrasına nəzarət; Ön istehsalat, istehsalat planlaşdırılmasını və texniki hesabatların aparılmasını təmin edir; Texniki vasitələrdən istifadə etməklə məmulatların eskiz, texniki və işçi layihələrini işləyib hazırlayır; Hazırlanacaq konstruksiyaların texniki tapşırıqlara, standartlara, texniki təhlükəsizlik normalarına uyğun cavab verməsini təmin edir; İşçi layihələrini yoxlayır və çertyojların, işin ixtisas və ya profili üzrə nəzarətini keçirir; Mürəkkəb hissələrin naturadan eskizini çıxarır; Layihə üzrə texniki hesablamalar aparır və layihə olunacaq konstruksiyasının effektliliyini texniki təhlilini edir; Konstruksiyanın istismarı üçün təlimatı, onu aydınlaşdırıcı yazı və pasportunu, həmçinin əvvəl işlənib hazırlanmış cizgilərdə dəyişiklik haqqında bildiriş vərəqələrini və başqa texniki sənədləri tərtib edir; Daim öyrənmək və inkişaf etmək məqsədi ilə yeni konstruktor layihələrini araşdırır, öyrənir və gələcək işində istifadə edir; Təcrübə üçün hazırlanmış nümunənin quraşdırılmasında, sınağında və istismara təhvil verilməsində, həmçinin sənaye nümunələrinin hazırlanmasında, təkmilləşdirilməsində, modernləşdirilməsində, vahid şəklə salınmasında, standart layihələrin işlənib hazırlanmasında iştirak edir.

Namizədə olan əlavə tələblər:

Məsuliyyətlilik, qərar vermə və problem həll etmə, planlaşdırmaq və təşkil etmək, komandada işləmək bacarıqları