Operator

Operator
 • İstehsalat
 • ASSAN-STP PANEL
 • Elanın yerləşdirmə tarixi: 2023-05-22
Namizədə olan tələblər:
 • Operator öz fəaliyyətində texniki istismar qaydalarını (TİQ), təhlükəsizlik texnikası qaydalarını (TTQ), yanğın təhlükəsizlik qaydalarını (YTQ), istehsalat sanitariyası, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydalarını bilməli və tələblərə riayət etməlidir
 • Bu təlimatda aşağıda göstərilən funksiyaları yerinə yetirmədiyi təqdirdə, müvafiq qanunvericiliyə və bu təlimata uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır
 • Ətraf mühitin qorunması üzrə qanunvericiliyi və fəaliyyətinə aid edilən əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə əmək qanunvericiliyini
 • Öz fəaliyyətinin ekoloji aspektlərini və onların ətraf mühitə təsirinin dərəcəsini, ekologiyaya aid qüvvədə olan qanunvericiliyi və Cəmiyyətin strategiyasını
 • Fəaliyyətlə bağlı risklərin və onların idarə edilməsi üzrə tədbirləri
 • Əməyin və istehsalatın təşkilini, əmək qanunlarının əsaslarını, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydalarını, istehsalat sanitariyasını və yanğından mühafizə qaydalarını təmin edən təlimatları
 • Cəmiyyətin ekologiya, keyfiyyət və əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə siyasətini bilməli və həyata keçirilməsi üçün lazım olan tədbirlərin təşkil olunmasını
 • Baş verən qəzalar və xəsarətlər barədə vaxtında və dolğun məlumat verməli, özünün və ətrafda işləyən işçilərin sağlamlığına zərər verə biləcək iş fəaliyyət aparmamalı
 • FMV-dən təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olaraq düzgün istifadə olunmasına və saxlanmasına riayət etməli
 • Cəmiyyətin anti-alkoqol və psixotrop maddələrin istifadəsinə dair siyasətinə uyğun olaraq tələblərə riayət etməli və mütamadi yoxlamalarda iştirak etməli
 • Cəmiyyətin beynalxalq standartların və qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsinə dair üzrərinə götürdüyü öhdəliklərini həyata keçirməli və qoyulan hədəflərə nail olmasına köməklik göstərməli
 • İstehsalat proseslərində işləri düzgün aparmalı, avadanlıqların, mexanizmlərin, qurğuların təhlükəsiz istismarını həyata keçirməli.

Ümumi vəzifə öhdəlikləri:
 • Xətt işə düşməzdən əvvəl polimer örtüklü polad lövhə rulonlarının düzgün yerləşdirilməsini təmin etmək
 • Polimer örtüklü polad lövhənin formaverici valların arasından standartlara uyğun keçməsini təmin etmək
 • Süngər və ya bantın sendviç panellərinin yanlarına düzgün vurulmasını təmin etmək
 • Nasosların normal təzyiqlə çalışmasına nəzarət etmək
 • Xəttin sürətinə nəzarət etmək
 • Xammal qarışığı tökülən ucluqdan qarışığın normada tökülməsinə nəzarət etmək
 • Ucluğun yuyulması üçün istifadə edilən yuyucu maddə və su qarışığının olduğu çənin səviyyəsinə və təzyiqinə nəzarət etmək
 • Press sahəsində divar və ya dam panellərinin hərəkətinə və pressin qaydaya uyğun tənzimlənməsini təmin etmək
 • Press formaların düzgün yığılmasını təmin etmək
 • Daş yun (Minvat) sahəsində daş yunun xəttə yerləşdirilməsinə,mişardan çıxan daş yunun qaydaya uyğun kəsilməsinə və xəttə düzgün ötürülməsini təmin etmək
 • Kəsmə sahəsində divar və ya dam panellərinin qaydalara uyğun kəsilməsinə və mişarın hərəkətinə nəzarət etmək
 • Hava soran sərinkeşlərin işləməsinə və tozun sorulmasına nəzarət etmək
 • Paketlənmə sahəsində divar və ya dam panellərinin hərəkətinə və normalara uyğun paketlənməsini təmin etmək
 • Panellərin qaydalara uyğun polietilen örtüklə üzlənməsini təmin etmək
 • Paketlənmiş panellərin nəqliyyat vasitələrinə yüklənmə sahəsinə təhlükəsiz və qüsursuz ötürülməsini təmin etmək
 • İş yerinin təmizliyinə ciddi riayət etmək.Çalışdığı alətləri təmiz saxlamaq
 • İşin sonunda hazır məhsulu sahə rəisinə təqdim edir və sahə rəisinin verdiyi sənəddə müvafiq qeydlər aparır
 • Zərurət olduqda sex rəisinin göstərişi ilə vəzifəsinə aid olmayan digər işləri yerinə yetirmək

Namizədə olan əlavə tələblər:

Yoxdur